Sự kiện tháng 6 avatar, sự nổi loạn của trái cây

Sự kiện tháng 6 avatar, sự nổi loạn của trái cây

Đã lâu lắm rồi Avatar mới lại có một sự kiện nóng như vậy, sự kiện tháng 6 của Avatar mang một cái tên vô cùng mới lạ ” Sự nổi loạn của trái cây“ I. Thời gian:  Từ 10h ngày thứ hai 15/6 đến 10h ngày 3/7/2015 II. Nội […]

6928 lượt xem